wweurovalue

Холандският завод Wouter Witzel EuroValve от 40 години е производител и доставчик в световен мащаб на висококачествени спирателни клапи и задвижвания. Продуктите се монтират на тръбопроводи като спирателни клапи, дроселни клапи и обратни клапи. За специфичните условия се предлага пълен асортимент от ръчни и електро- задвижвания, както и принадлежности. Продуктите на Wouter Witzel EuroValve отговарят на най-високите изисквания за качество и се отличават с висока продължителност на действие.

Холандският завод Wouter Witzel EuroValve води началото си от 60-те като производител и доставчик на спирателни клапи.

Wouter Witzel предлага широк асортимент на серийни продукти на склад и произведени по поръчка.

Изготвянето на спирателните клапи с вулканизирани уплътнения се извършва чрез собствена вулканизираща преса. Покритието на клапите също е специалитет на EuroValve и в зависимост от изискванията си, клиентите могат да избират между различни системи на покритие.

След монтажа клапите се изпитват за плътност и се оборудват с ръчно или електро задвижване.

Продуктите отговарят на най-новите интернационални норми за качество, както и на изискванията за безопасност и опазване на околната среда. По желание на клиента базовите продукти могат да бъдат модифицирани съгласно други специфични изисквания.